Sprogindsats

Sprogindsats

Vi har gennem hele institutionstiden fokus på barnets sproglige udvikling. Der er sprogkoordinator ansat i både vuggestue og børnehave, som løbende deltager i relevante fagkurser.
Vi har gennem hele institutionstiden fokus på barnets sproglige udvikling. Der er sprogkoordinator ansat i både vuggestue og børnehave, som løbende deltager i relevante fagkurser. I vuggestuen sprogtestes børnene i toårsalderen med materialet “Sprogtrappen”, og der arbejdes flere gange om ugen med “Snakke-pakker”, som styrker børnenes sociale og sproglige kompetencer.

Når barnet kommer i børnehave, fortsætter vi indsatsen gennem sprogvurderinger, og – ved behov – i samarbejde med talelærere. I børnehaven oplever vi, at børnene rigtigt får fart på den sproglige udvikling, idet de her hele dagen igennem må bruge sproget som en vigtig del i relationerne med børn og voksne. Der foretages sprogvurdering, når barnet er 3 år, og igen når barnet når 5 årsalderen. Er der behov for øget fokus, sprogvurderes barnet igen ved 4 årsalderen. I børnehaven arbejder vi indimellem i mindre sproggrupper. Vi benytter dialogisk læsning og har fokus på fx rim og remser.

Scroll to Top