Vuggestue

I vuggestuen tager vi godt imod jer og jeres barn, så vi sikrer, at overgang fra barsel til institutionsliv bliver rolig og tryg for alle i familien.

Vuggestue

I vuggestuen tager vi godt imod jer og jeres barn, så vi sikrer, at overgang fra barsel til institutionsliv bliver rolig og tryg for alle i familien.
Ring til os​

Ring til os​

Fra kl. 12-13 – 29 63 67 38
Åbningstider

Åbningstider

Mandag – torsdag 6.45 – 17.00 Fredag 6.45 – 16.00
Dagsrytmen​

Dagsrytmen​

Kl. 06.45-07.45 modtages vuggestue/børnehavebørn i pejsestuen. Vi tilbyder morgenmad og morgenhygger.
Kl. 08.00 går alle børn ud på deres stuer.
Kl. 08.15 servere vi formiddagsmad.
Kl. 09.15-10.45 laver vi forskellige aktiviteter.
Kl. 11.00-12.00 spiser vi frokost.
Kl. 11.00-14.00 sover de fleste.
Kl. 14.00 serverer vi eftermiddagsmad.
Kontaktpædagog

Kontaktpædagog

Når jeres barn starter i vuggestuen, får I tilknyttet en kontaktpædagog, som vil være den person, der tilbringer mest tid med jeres barn specielt i starten. Alle de vigtige oplysninger I har om jeres barn, når det starter, overdrages til kontaktpædagogen, som er ekstra opmærksom på dit barns daglige trivsel og udvikling igennem hele vuggestuetiden.
Sprogudvikling

Sprogudvikling

Alle børn bliver sprogtestet i vuggestuen omkring 2 års alderen for at sikre, at de udvikler deres sprog. Vi bruger “Sprogtrappen” til dette. I hverdagen bruger vi ligeledes “Snakke-pakker” af Lotte Salling, som også er et materiale til sprogudvikling til småbørn.
Aktiviteter

Aktiviteter

Vi prioriterer, at børnene er ude hver dag – ofte er børnene ude om formiddagen og næsten hver eftermiddag. I vintermånederne (nov., dec., jan., feb., og marts) er børnene ikke altid ude om eftermiddagen da det bliver tidligt mørkt og for koldt for de yngste. På legepladsen møder børnene også de voksne og børnene fra børnehaven. Dette oplever vi som en stor fordel fx i forbindelse med overgang fra vuggestuen til børnehaven.
· Af aktiviteter vi laver med børnene kan nævnes:
· Sang og rytmik, børnene er her delt op i grupper.
· Snakke pakker, et sprogstimulerende tilbud.
· På gåture i nærmiljøet
· Motoriske aktiviteter
· Være kreative – male og meget andet.
· ​Børnehaven er ved Skovstedet i Rind mandag – torsdag. Vi vil på skift tilbyde de største børn i vuggestuen at tage med der ud med en vuggestuepædagog.
Disse aktiviteter ligger altid om formiddagen. Når dit barn deltager i aktiviteter, som ligger om formiddagen er det ikke sikkert, at de når ud den pågældende dag i vintermånederne.

Læs mere Fold sammen
Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Børn tilbringer en stor del af deres vågne timer i institutionen. Derfor er det vigtigt, at vi har et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde med jer forældre. Ved at have en daglig dialog, hvor vi udveksler oplevelser omkring jeres barns trivsel og udvikling, får vi de bedste muligheder for at støtte jeres barn i hverdagen.
Gode råd om påklædning

Gode råd om påklædning

Giv dit barn praktisk tøj på, som det kan bevæge sig i, og som kan tåle at blive beskidt. Om sommeren skal der altid være solhatte, solskærmende tøj. Hele året medbringes altid regntøj, termotøj og gummistøvler. Om vinteren hue og vanter.
HUSK NAVN I ALT TØJ OG FODTØJ, på den måde er der størst chance for at få det med hjem igen. Vi kan anbefale: www.navnelapper.dk

OBS: Det er vigtigt at børnene har så lidt trykknapper i deres tøj som muligt. Se opslag på stuerne eller spørg gerne personalet til råds.

Læs mere Fold sammen
Skiftetøj

Skiftetøj

Sørg for at have minimum et helt sæt ekstra skiftetøj med – og gerne flere par strømper og undertøj. Det er forældrenes ansvar at holde den opdateret. Når I henter jeres barn om fredagen, skal garderoberummet tømmes, så det kan blive gjort rent i weekenden.
Legetøj

Legetøj

Sørg for at have minimum et helt sæt ekstra skiftetøj med – og gerne flere par strømper og undertøj. Det er forældrenes ansvar at holde den opdateret. Når I henter jeres barn om fredagen, skal garderoberummet tømmes, så det kan blive gjort rent i weekenden.
Sygdom og fravær

Sygdom og fravær

Hvis dit barn er syg eller holder fri, skal I huske at sms/ringe om morgenen inden kl. 8.30. Hold dig orienteret på yderdøren, om der er smitsomme sygdomme i huset. Vi modtager ikke børn med feber (over 38 grader) eller børn, der er utilpasse på andre måder og ikke kan følge en hverdag. Vi har udarbejdet en sygdomspolitik, som udleveres, når jeres børn optages i institutionen.
Fødselsdag

Fødselsdag

Dit barns fødselsdag er en stor begivenhed, som vi med glæde vil fejre. Fejringen sker i tidsrummet fra kl 8.30-9.15. tirsdag har vi ikke mulighed for at holde fødselsdag. Aftal med jeres kontaktpædagog, hvordan dagen skal foregå. OBS: Husk sukkerfrit og minus popcorn og nødder.
Det pædagogiske arbejde

Det pædagogiske arbejde

I hverdagen arbejder vi ud fra KRAP (Kognitiv, Rossourceorienteret, Anerkendende Pædagogik).
I praksis går KRAP ud på, at vi:
• Ser det enkelte barn som helt unikt.
• Ser positivt på det enkelte barn.
• Giver barnet alternative handlemuligheder i svære situationer.
• Ikke bruger skæld-ud.
• Er tydelige voksne der er i stand til at sætte grænser.
Vi har en AKT-pædagog (Adfærd-Kontakt og Trivsel) ansat, som vejleder såvel personale som forældre. Hele personalegruppen har deltaget i et KRAP-kursus forløb.
Læs mere Fold sammen
Søvn

Søvn

Alle vuggestuebørn får ved deres start i vuggestuen tilbudt en barnevogn/krybbe. Vi tager individuelle hensyn og aftaler med jer forældre, hvordan søvnmønstret er for dit barn og gør det samme her, som det er vant til. Som barnet bliver ældre, vil søvnrytmen ændre sig, men det taler vi løbende om.
Sol

Sol

I sommerhalvåret skal alle børn være smurt ind i solcreme, når de møder om morgenen, når vejret er godt, og solen er fremme. Til middag smører vi børnene i solcreme. Solcremen er fra Derma faktor 15/til meget lyse børn bruges faktor 30. Det er frivilligt, om man vil deltage i denne ordning, eller om I hellere vil medbringe noget hjemmefra. Børnene skal have solhat på, når solen står højt om sommeren.

Aflevering og afhentning

Når I kommer om morgenen, skal du sørge for at videregive informationer, der kan have betydning for dit barns hverdag – fx hvis barnet er vågnet meget tidligt, hvis der er noget i jeres dagligdag, der er forandret.

Når du er tilstede i institutionen, er det dig, der har ansvaret for dit eget barn.

Praktiske oplysninger overleveres fortrinsvis til stuens voksne.

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du siger tydeligt farvel, så barnet ved, at du går. Hvis barnet bliver ked af det, er der en personale, der trøster det. Det er vigtigt, at du ikke kommer tilbage, da dette gør afskeden svær for dit barn. Ofte går der ikke længe, før barnet er glad igen og er klar til at lege. Du er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan dit barn har det.

Scroll to Top