Indmelding

Ønsker du dit barn skrevet op på vores venteliste, bedes du udfylde og sende denne blanket til os.

I forbindelse med at jeg ønsker mit barn skrevet på venteliste til en plads i vuggestue/børnehave, giver jeg hermed samtykke til, at mit barns personoplysninger – herunder navn, adresse, telefonnumre, e-mailadresser, CPR-nr. og bankoplysninger, må opbevares i institutionen. Hvis mit barn optages, erstattes denne samtykkeerklæring af en anden erklæring. I den mellemliggende periode håndteres data efter reglerne i persondatalovens Afsnit II, Kapitel 4. 

Samtykke til anvendelse af de fremsendte oplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes, jf. Persondatalovens § 38.

Vi gemmer dit barns oplysninger, så længe barnet har alder til at kunne gå i børnehave. Alle personoplysninger på barn og forældre slettes det år, hvor barnet forventes at starte i skole.

Du bliver først kontaktet af os, såfremt der bliver en ledig plads til dit barn.

Ventelisten ændrer sig hele tiden, idet der ofte kommer søskendebørn på listen, som har fortrinsret til pladserne. Derfor oplyser vi ikke, hvilken placering dit barn har på listen, da dette vil være misvisende.

Er dit barn skrevet på venteliste til vuggestuen, flytter vi ham/hende til børnehavens venteliste, såfremt vi ikke når at tilbyde en plads i vuggestuen. Dit barn kommer da på børnehavens venteliste med samme anciennitetsdato.

Spørgsmål vedr. ventelisten sendes til malene@hsbh.dk

Kontakt info:
Herning Valgmenigheds Skovbørnehave og vuggestue
Viborgvej 86
7400 Herning
Tlf.: 29636738
Mail generelt og venteliste: Malene@hsbh.dk

3.925 kr.
pr. md.

Fuldtids vuggestue

2.710 kr.
pr. md.

Fuldtids børnehave

Prisen for både vuggestue- og børnehaveplads inkluderer fuld kost.

Der ydes søskenderabat og fripladstilskud, som i de kommunale institutioner.
Fripladstilskud søges hos kommunen og bevilges på lige fod med børn i kommunale institutioner. Forældre skal selv søge tilskud hos kommunen.

Søskenderabat tilbydes hvis man har mere end ét barn i institutionen.
Rabatten udgør 85 % af halvdelen af taksten for en tilsvarende plads i kommunens billigste dagtilbud og fratrækkes den billigste plads.

Juli måned er betalingsfri.

Scroll to Top