Kontaktpædagog

Kontaktpædagog

Når jeres barn starter i børnehaven, får I tilknyttet en kontaktpædagog. Denne person vil være dén, der tilbringer mest tid med dit barn – specielt i starten. Alle de vigtige oplysninger I har om jeres barn, når det starter, overdrages til kontaktpædagogen, som er ekstra opmærksom på jeres barns daglige trivsel og udvikling igennem hele børnehavetiden.
Kirken

Kirken

Hver tirsdag formiddag (fra september til maj) går hjemmegruppen til morgensang i Herning Valgmenigheds Kirke på H.C. Ørstedsvej. Morten, som er præst her, fortæller os historier fra Bibelen, og vi lærer forskellige salmer.
Vi oplever, at børnene er meget glade for at komme i kirken og høre alle de spændende fortællinger og synge salmer. De lærer også Peder, som er kirketjener og Elena, som er organist at kende. Vi får hjælp af kirkedamerne Thora, Eva, Vibeke, Karen Marie, Anna og Agnethe til at komme i tøjet om formiddagen, og de går med os i kirken sammen med børnehavens voksne.
Der er særlige individuelle hensyn for børnene hos Sommerfuglene, som I bliver orienteret om, når jeres barn starter.​

Læs mere Fold sammen
Aktiviteter

Aktiviteter

Vi prioriterer, at børnene er ude hver dag, når de har hjemmeuge i børnehaven. Det er forskelligt, hvor meget vi er ude i løbet af en dag. Ofte afhænger det af vind og vejr samt aktiviteter og interesser hos børn og voksne.
Af aktiviteter vi laver med børnene kan nævnes:
·  Kreative aktiviteter
· Vi er ved Skovstedet i Rind mandag – torsdag, skiftevis en uge ad gangen.
· Vi går i kirken hver tirsdag (fra september til Kr. Himmelfart).
·  Aldersopdelte aktiviteter, sproggrupper, drenge/pigegrupper og førskole
Disse aktiviteter ligger altid om formiddagen, og vi vil gerne, hvis børnene er mødt ind til kl. 9 på hjemmedage samt senest kl. 8.00 på skovdage. Kommer I efter 8.15 på skovdage, skal dit barn være omklædt og klar til at tage afsted.
Læs mere Fold sammen
Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

Børn tilbringer en stor del af deres vågne timer i institutionen. Derfor er det vigtigt, at vi har et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde med jer forældre. Ved at have en daglig dialog, hvor vi udveksler oplevelser omkring jeres barns trivsel og udvikling, får vi de bedste muligheder for at støtte jeres barn i hverdagen.
Gode råd om påklædning

Gode råd om påklædning

Giv dit barn praktisk tøj på, som det kan bevæge sig i, og som kan tåle at blive beskidt. I overgangsperioder – fx mellem vinter/forår – er det ofte nødvendigt at have både flyverdragt, regntøj og termotøj på barnets rum, fordi vejret skifter så ofte. Om sommeren skal der altid være solhatte, solskærmende tøj, regntøj og gummistøvler med. Om vinteren hue, vanter og hjemmesko.
OBS. UNDGÅ STRIKVANTER – DE VARMER IKKE FINGRENE OG HOLDER IKKE VAND.
HUSK NAVN I ALT TØJ OG FODTØJ. Vi anbefaler www.navnelapper.dk

Læs mere Fold sammen
Skiftetøj

Skiftetøj

Sørg for at have minimum et helt sæt ekstra skiftetøj med – og gerne flere par bukser, strømper og undertøj. Det er forældrenes ansvar at holde rummet opdateret med skiftetøj. Når I henter jeres barn om fredagen, skal garderoberummet tømmes, så det kan blive gjort rent i weekenden.
Legetøj

Legetøj

Det kan være en tryghed for nogle børn at have eget legetøj med i institutionen. I skal dog være opmærksomme på, at det er på eget ansvar, og at tingene let kan blive væk. Derfor opfordrer vi til, at der skrives navn på. Og at legetøjet ligger på jeres barns rum, hvis det fx ikke må deles samt på skovdage, og når vi skal i kirke.
Sygdom og fravær

Sygdom og fravær

Hvis dit barn er sygt eller holder fri, skal I huske at registrere det på Parent app’en inden kl. 8.15. Hold dig orienteret på Parent, om der er smitsomme sygdomme i huset. Vi modtager ikke børn med feber (over 38 grader) eller børn, der er utilpasse på andre måder og ikke kan følge en hverdag. Vi har formuleret en sygdomspolitik, som udleveres, når jeres barn optages i institutionen.
Fødselsdag

Fødselsdag

Dit barns fødselsdag er en stor begivenhed, som vi med glæde vil fejre. Aftal med jeres kontaktpædagog, hvordan dagen skal foregå. Vælger I at holde fødselsdagen i børnehaven, er der nogle kost- og hygiejneregler, som skal følges – spørg kontaktpædagogen. Vælger I at invitere børnehaven hjem, bestemmer I selv over menuen. Vi opfordrer dog til, at I følger børnehavens kostpolitik. Vi laver sammen med børnene på stuen en fælles gave til fødselsdagsbarnet.
En fødselsdag er en meget vigtig dag, og derfor aflyser vi dagens øvrige aktiviteter i det tidsrum, hvor fødselsdagen afholdes.
Fødselsdagen fejres som regel til formiddagsmad både i børnehaven og i skoven i tidsrummet 9 – 12.
Af hensyn til møder i institutionen holder vi ikke fødselsdage på onsdage og heller ikke om eftermiddagen.

Læs mere Fold sammen
Det pædagogiske arbejde

Det pædagogiske arbejde

I hverdagen arbejder vi ud fra KRAP (Kognitiv, Rossourceorienteret, Anerkendende Pædagogik).
I praksis går KRAP ud på, at vi:
• Ser det enkelte barn som helt unikt.
• Ser positivt på det enkelte barn.
• Giver barnet alternative handlemuligheder i svære situationer.
• Ikke bruger skæld-ud.
• Er tydelige voksne der er i stand til at sætte grænser.
Vi har en AKT-pædagog (Adfærd-Kontakt og Trivsel) ansat, som vejleder såvel personale som forældre. Hele personalegruppen har deltaget i et KRAP-kursus forløb.
Læs mere Fold sammen
Søvn

Søvn

For de børn, der stadig har behov for middagssøvn, er der mulighed for dette mellem 11.30 og 13.30 hver dag i børnehaven. Børnehaven har senge, dyner og puder, men I skal selv medbringe sut eller bamse efter behov. Det er vores erfaring, at børnene kun en kort tid har behov for middagssøvn i børnehaven, hvorefter det bliver mere spændende at deltage i de andres leg – eller bliver svært at falde i søvn hjemme. Det snakker vi om sammen med jer løbende.
Sol

Sol

I sommerhalvåret skal alle børn være smurt ind i solcreme, når de møder om morgenen, når vejret er godt, og solen er fremme. Til middag smører vi børnene i Derma solcreme faktor 15. Til meget lyse børn bruges faktor 30. Det er frivilligt, om man vil deltage i denne ordning, eller om I hellere vil medbringe solcreme hjemmefra. Børnene skal have solhat på, når solen står højt om sommeren.

Aflevering og afhentning

Når I kommer om morgenen, skal du sørge for at videregive informationer, der kan have betydning for dit barns hverdag – fx hvis barnet er vågnet meget tidligt, hvis der er noget i jeres dagligdag, der er forandret.

Når du er tilstede i institutionen, er det dig, der har ansvaret for dit eget barn.

Praktiske oplysninger overleveres fortrinsvis til stuens voksne. Husk at tjekke dit barn ind på Parent og angiv afhentningstidspunkt samt hvem, der henter barnet.

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du siger tydeligt farvel, så barnet ved, at du går. Hvis barnet bliver ked af det, er der en personale, der trøster det. Det er vigtigt, at du ikke kommer tilbage, da dette gør afskeden svær for dit barn. Ofte går der ikke længe, før barnet er glad igen og er klar til at lege. Du er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan dit barn har det.

Scroll to Top