Anerkendende pædagogik

Madordning

Skovbørnehave

Privat institution

Herning Valgmenigheds

Skovbørnehave & vuggestue

Vi er Hernings første private integrerede institution. Ideen til institutionen er udsprunget af forældre i Herning Valgmenighed, som har ønsket at skabe et alternativt pasningstilbud. Institutionen blev indviet d. 15. august 2008, og denne dag fejrer vi som institutionens fødselsdag.

Vores mål er at skabe et åbent, trygt og udfordrende børnemiljø, der bygger på en grundtvigiansk grundholdning: fantasi, livsglæde, frihed og fællesskab.

Derfor har vores personale mange forskellige kompetencer og interesseområder. Vi vil gerne prioritere, at man som ansat har faglige specialer og samtidig kan udvikle nye kompetencer henad vejen. På den måde tilgodeses både institutionens formål, børnenes udvikling og personalets trivsel og faglighed.

Her finder du vores Pædagogisk tilsynsrapport

Vi vægter at børnene:

111Vi oplever, at børnene er meget glade for at komme i kirken og høre alle de spændende fortællinger og synge salmer. De lærer også Peder, som er kirketjener og Elena, som er organist at kende. Vi får hjælp af kirkedamerne Thora, Eva, Vibeke, Karen Marie,Anna og Agnethe til at komme i tøjet om formiddagen, og de går med os i kirken sammen med børnehavens voksne.
Der er særlige individuelle hensyn for børnene hos Sommerfuglene, som I bliver orienteret om, når jeres barn starter.
Læs mere Fold sammen
Scroll to Top