Viborgvej 86, 7400 Herning, Tlf.: 29636738 
 
  Projektbeskrivelse bålhytte
 
Ansøgning om tilskud til bålhytte til Herning Valgmenigheds Skovbørnehave

 

Formål og baggrund for projektet

Herning Valgmenigheds Skovbørnehave er en nystartet privat institution med adresse midt i Herning som den første af sin art. Ideen til en privat børnehave opstod en aften i køkkenet hos valgmenighedspræst og bestyrelsesformand Morten Kvist. Han og andre forældre til børnehavesøgende børn ønskede at starte en privat institution med en tydelig profil ud fra bestemte pædagogiske og kristne værdier – som alternativ til de eksisterende pasningstilbud i kommunen. Og efter et langt forarbejde åbnede institutionen for de allerførste børn i august 2008.

Blandt de mange ting vi arbejder med, er vi først og fremmest en skovbørnehave, og børn og natur er udgangspunktet for vores daglige pædagogiske arbejde med børnene og de aktiviteter, vi tilbyder dem. For at kunne komme i skoven har vi lejet et stykke eng med tilhørende skov hos Tina og Kurt Søndergaard på Svendlundvej 4, Rind v. Herning. Her tager vi ud mandag – torsdag med de to børnehavestuer på skift en uge ad gangen.

For to år siden købte vi en tipi med hjælp fra et sponsorat fra Sydbank og fra indtægterne fra det amerikanske lotteri ved vores sommerfest. Tipien er vi rigtig glade for, men den er meget følsom i efterår- og vinterperioden pga. blæst. Vi har oplevet, at den flere gange er væltet.

Vi vægter at være ude i al slags vejr med børnene, og vi oplever, at det er rart for børnene. De nyder at være ude og synes sjældent, at det er tid til at gå ind. Ved voldsomt vejr har vi mulighed for at søge ly den gamle hestestald i den ene længe oppe på gården, som er indrettet med tekøkken, wc og et lille opholdsrum. Vi bruger det sjældent, da det er lidt for småt til, at det er rart at være inde med alle børnene.

 

Vi ønsker at rejse en bålhytte på vores eng, da det vil kunne gøre, at vi altid kan være ude med børnene og tilbyde aktiviteter uafhængigt af vind og vejr. Bålhytten vil også give os mulighed for, at vi kan skåne vores tipi og pille den ned i vinterhalvåret og stadig have et sted at søge ly for regn og blæst. Her kan vi lave alle vores aktiviteter med børnene – hvadenten det er bål, undersøge dyr og planter, vi har fundet eller sidde og tegne på en regnvejrs dag.

 

Vi har fundet og fået tilbud på en bålhytte fra N.H. Pavillon i Møldrup – tilbud og tegninger er vedlagt som bilag. Den er på 45m2 med sider i kalmarbrædder og græstørv på taget. Den har vi bl.a. valgt, fordi vi er meget opmærksomme på at få en bålhytte, der ”falder i” med de naturlige omgivelser. Vi diskuterer jævnligt i personalegruppen, hvilke ting vi vælger at indrette os med i skoven, så balancen mellem ”det etablerede” og det naturlige” er i orden. Kort sagt, vi har en fast base på et bestemt sted i skoven, men det må ikke blive en etableret børnehave i skoven!

 

Vi forventer, at bålhytten ved større arrangementer vil kunne give et løft til vores Skovsted. Herning Valgmenigheds Skovbørnehave afholder hvert år bedsteforældredag, Sankt Hans fest og institutionens fødselsdag på Skovstedet, hvor vi indbyder børn, forældre, bedsteforældre, Støttegruppen og bestyrelsen. Her kan det være rart, at vi kan søge ly – da vejret jo kan være noget uforudsigeligt.

 

Tina og Kurt, der ejer engen, har indrettet den ene længe på gården med værelser til udlejning. Vi ved, at gæster her i forvejen benytter vores tipi og tarzanbanen i skoven, og det vil være naturligt, at de også får glæde af bålhytten fx efter en lang dag på messe i Messecenter Herning.

 

Derudover har vi indledt et samarbejde med de to nye private institutioner i kommunen, hvor vi tilbyder dem at kunne benytte vores skovsted til fx emneuger. Med bålhytten som ekstra læringsrum vil der være mulighed for, at to børnehaver kan være i skoven sammen og uden problemer kan være fordybede i hver deres ting.

 

Ansvarlige for projektet

Som privat institution står vi selv for hele projektet – både planlægning, indhentning af tilbud, ansøgning om fondsmidler og færdiggørelse af projektet.

Bestyrelsen har godkendt projektet, og de er:

Formand Morten Kvist, hgv@post.tele.dk

Næstformand Mette Maibom, mettemaibom@hotmail.com

Kasserer Jesper N. Poulsen, jnpoulsen@gmail.com

Medlem Simon Kold, s@mejlhedekold.dk og

Sekretær Conny S. Overgaard, overgaard.t@mail.tele.dk

I kan finde yderligere kontaktoplysninger på vores hjemmeside www.skovbornehave.dk, hvor I også kan læse mere om, hvilken institution vi er.

 

Konkret omkring opførelsen af bålhytten får vi hjælp af Kurt Søndergaard og af den arbejdsgruppe af fædre fra børnehaven, som er tilknyttet Skovstedet. Arbejdsgruppen deltager i opsætningen af hytten under vejledning af Niels fra NH Pavillon, samt i den videre indretning af hytten med opbygning af bålsted og bygning af bænke og borde.

Vedligehold af hytten bliver også arbejdsgruppens ansvar fremadrettet.

Tovholder på projektet er jeg som souschef og institutionens leder Malene Dahl Larsen.

 

Finansieringsplan

Bålhytten koster 77.500 kr.

Friluftsrådet giver et tilskud på 50% af udgifterne – op til 30.000 kr.       30.000,00 kr.

Vi ansøger Jyllands-Postens Fond om tilskud                                                               beløb ukendt 

Vi ansøger A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal om tilskud                                                                             beløb ukendt 

Vi ansøger Y’s men om tilskud                                                                                    beløb ukendt

Vi ansøger Ege Fonden om tilskud                                                                              beløb ukendt 

Egenfinansiering                                                                                                             restbeløb

 

I alt                                                                                                                             77.500 kr.

 

Efterhånden som vi kender tilskuddene fra de ansøgte fonde, vil de fremgå i finansieringsplanen.

Egenfinansieringen udregnes, når vi kender det fulde beløb fra indkomne fondsmidler.

Fremtidig drift og vedligehold er indeholdt i institutionens budget under posten ”Vedligehold skovsted”.

 

Kontaktperson

Britta Lærke Madsen, souschef

Tlf. dagtimer 29636764

Mail: britta@hsbh.dk

 

Vi ser frem til at høre fra jer.

 

Venlig hilsen

 

Malene Dahl Larsen, leder                         Britta Lærke Madsen, souschef


Sidst opdateret 7. februar 2013