Viborgvej 86, 7400 Herning, Tlf.: 29636738 
 
  Indmelding/udmelding
 
Billede 1

Optagelseskriterier til institutionen (Dagtilbudsloven § 26. stk. 3, + § 27 stk.3). 

Vi optager børnene efter "først til mølle princippet". Det vil sige at de børn der tilbydes plads har stået længst tid på vores venteliste. Derfor er det vigtigt, at du tilmelder dit barn så hurtigt som muligt.

Dog har vi nogle forbehold:

Søskende har fortrinsret til optagelse i institutionen.

At vi sikrer en jævn kønsfordeling samt sikrer at de børn der er i vuggestuen også har en plads i børnehaven den måned de fylder 2,9 år.
 

 

Indmeldelse

Hvis du ønsker, at dit barn skal optages på vores venteliste, skal du udfylde og maile indmeldelsesblanketten til os. Blanketten finder du i menuen som en underside under "Indmeldelse/udmeldelse".

Når du har sendt indmeldelsen, vil du indenfor en uge modtage en mail med bekræftelse på, at dit barn er optaget på venteliste til den ønskede afdeling (vuggestue/børnehave). Vær opmærksom på, at såfremt du IKKE modtager en bekræftelse fra os, så har vi ikke modtaget tilmeldingen. I så tilfælde beder vi dig lave en ny indmeldelse.

Ved spørgsmål til ovenstående, eller hvis du ønsker en rundvisning af institutionen, er du velkommen til at kontakte os venligst på mail: britta@hsbh.dk.

 

Udmeldelse

Der er 2 måneders opsigelse til d. 1. i måneden. Vi skal have opsigelsen skriftligt og i underskrevet stand.


Sidst opdateret 3. marts 2016