Viborgvej 86, 7400 Herning, Tlf.: 29636738 
 
  Herning Valgmenighed
 

Morgensang i kirken

 

Tirsdage kl. 9.00 indledes dagen med en kort morgensang i Herning Valgmenighedskirke, hvor alle er velkomne. Her deltager årets konfirmander og børnene fra Valgmenighedens Skovbørnehave - gerne med forældre og bedsteforældre og hvem, der ellers har lyst til at være med.

Der er morgensang september-december og februar-maj.

Generelt

 

Herning og Gjellerup Valgmenigheder blev oprettet i 1904 som to selvstændige menigheder med fælles præst. Det skete ud fra et ønske om at sikre en fri forkyndelse af luthersk-evangelisk kristendom, inspireret især af N.F.S. Grundtvigs kristendomsopfattelse som den eksempelvis kendes fra hans mange salmer.

Den grundtvigsk inspirerede kristendom lægger vægt på de to sakramenter (dvs. hellige handlinger) dåb og nadver og menighedens sang – her finder kristendommen sted. Med dette udgangspunkt kan hvert enkelt menneske drage sine slutninger og konsekvenser i frihed. Heraf udspringer et naturligt fællesskab mellem forskellige mennesker, hvad de to menigheder værner om.

Gudstjenestens prædiken, forstået som evangeliets forkyndelse ind i samtiden, er vigtig for de to menigheder.

Prædikenen er et møde mellem traditionens gennemprøvede sprog og enhver samtids eget og prøvende sprog. Det sætter de to menigheder i nær dialog med præsten.

Hvad er en valgmenighed?

Herning og Gjellerup Valgmenigheder er selvstændige menighedsdannelser på tværs af sognegrænser inden for Folkekirken. ”Valgmenighed” betyder, at man selv vælger sit kirkelige tilhørsforhold til forskel fra en sognemenighed. Her afgøres tilhørsforholdet af bopælen.

Samarbejde

Foruden de nære relationer Herning og Gjellerup Valgmenigheder imellem, samarbejder de to valgmenigheder ligeledes med de øvrige, grundtvigske valgmenigheder i Viborg Stift.

Lige så væsentligt er samarbejdet med Herning Friskole og Hammerum Friskole, hvor vore møder holdes. For Herning Valgmenigheds vedkommende er den historiske sammenhæng med Herning Friskole nær, ligesom der er en nøje sammenhæng mellem Gjellerup Valgmenighed og Hammerum Friskole. For begge skolers vedkommende gælder det, at de er udgået fra samme rod som Herning og Gjellerup Valgmenigheder. Således har præsten hvert år et konfirmandhold på hver af de to skoler.

Desuden benytter Herning Friskole og Hammerum Friskole valgmenighedspræsten som gæstelærer, og børnene medvirker af og til ved menighedernes gudstjenester, ligesom de bidrager til det fælles liv på anden vis. Endelig samarbejder Herning Valgmenighed og Gjellerup Valgmenigheder med flere af egnens øvrige foreninger.

 

http://www.h-g-valgmenighed.dk/


Sidst opdateret 12. maj 2010