Viborgvej 86, 7400 Herning, Tlf.: 29636738 
 
  Børnehaven
 
Billede 1

Personale

 

 • Pædagog          Britta Lærke Madsen     37t              
 • Pædagog          Inge Christensen            32t
 • Pædagog          Mai Rasmussen             32t 
 • Pædagog          Karina B. Svane             32t 
 • Medhjælper       Dorte Pedersen              30t (pt. sygemeldt)
 • Medhjælper       Michael Johannesen      35t
 • Vikar                 Henriette Fabricius          30t

Køkken

 • Anja Isabelle Pedersen

 

Kontaktpædagog

Når jeres barn starter i børnehaven, får I tilknyttet en kontaktpædagog. Denne person vil være dén, der tilbringer mest tid med dit barn – specielt i starten. Alle de vigtige oplysninger I har om jeres barn, når det starter, overdrages til kontaktpædagogen, som er ekstra opmærksom på jeres barns daglige trivsel og udvikling igennem hele børnehavetiden.

 

Støttekreds

Vi har en støttekreds af folk med forskellig tilknytning til vores hus f.eks. bedsteforældre og folk fra Herning Valgmenighed. Støttekredsen er tænkt som en ekstra ressource, som vi kan trække på i forbindelse med f.eks. kirkegang og generelt i hverdagen. Alle er velkomne til at melde sig ind i støttekredsen.

 

Institutionens størrelse

Institutionen har 2 vuggestuegrupper (Krudtuglerne og Vildbasserne) med 12 børn pr. gruppe. Børnehaven (Naturpatruljen) er normeret til 42 børn. Naturpatruljen er delt op i to lige store grupper - Mariehønsene og Brumbasserne.

 

Åbningstider

Institutionen har åbent mandag til torsdag fra 6.45 – 17.00. Fredag lukkes dog kl. 16.00. Der er nød-åbent i ugerne 29 og 30 samt lukket i dagene mellem jul og nytår.

 

Ferie

Det er vigtigt, at I meddeler, hvornår jeres barn holder ferie. Dette gælder specielt for skolernes ferie fx sommerferie, vinterferie, juleferie mv. samt op til helligdage. På den måde kan personalet få afviklet afspadsering og ferie, når der er færrest børn i institutionen.

Vi har nødåbent i ugerne 29 og 30 samt lukket i dagene mellem jul og nytår. Har du ikke anden mulighed for at få dit barn passet, må du kontakte ledelsen.

 

Forældresamarbejde

Børn tilbringer en stor del af deres vågne timer i institutionen. Derfor er det vigtigt, at vi har et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde med jer forældre. Ved at have en daglig dialog, hvor vi udveksler oplevelser omkring jeres barns trivsel og udvikling, får vi de bedste muligheder for at støtte jeres barn i hverdagen.

 

Det pædagogiske arbejde med børnene

I hverdagen bruger vi anerkendende pædagogik, og vi har en AKT-pædagog ansat, som vejleder såvel personale som forældre. I praksis går det ud på, at vi:

 • ser det enkelte barn som helt unikt.
 • ser positivt på det enkelte barn.
 • giver barnet alternative handlemuligheder i svære situationer.
 • ikke bruger skæld-ud.
 • er tydelige voksne, der er i stand til at sætte grænser.

 

Forældresamtale

Vi tilbyder samtaler

 • når dit barn har gået i børnehaven i 3 måneder
 • inden skolestart

Udover disse har I altid mulighed for at have yderligere samtaler efter behov.

 

Dagsrytmen

Kl. 06.45-07.45 modtages vuggestue/børnehavebørn i pejsestuen. Vi tilbyder morgenmad og morgenhygger.

Kl. 07.30 går vi ned i børnehaven

Kl. 08.30 kører bussen med en af grupperne til Skovstedet

Kl. 09.00 serverer vi formiddagsmad for den gruppe, der er hjemme

Kl. 09.15-11.00 laver vi forskellige aktiviteter

Kl. 11 - 11.30 spiser vi frokost

Kl. 12.00-14.00 sover de børn, der har behov for det, middagssøvn

Kl. 14.00 serverer vi eftermiddagsmad

Om eftermiddagen er hele børnehaven sammen. Børn og voksne er fordelt i de forskellige grupperum.

Bemærk tiderne er ca-tider og kan godt variere lidt fra dag til dag, afhængigt af dagens program.

 

Aktiviteter

Vi prioriterer, at børnene er ude hver dag – som oftest er nogle af børnene ude om formiddagen, og alle vågne børn er ude næsten hver eftermiddag.

 

Af aktiviteter vi laver med børnene kan nævnes:

 • kreative aktiviteter
 • vi er ved Skovstedet i Rind mandag - torsdag, skiftevis en uge ad gangen.
 • vi går i kirken hver tirsdag (fra september til Kr. Himmelfart).
 • aldersopdelte aktiviteter fx førskole for de ældste børn.
 • samarbejde med Naturskolen, Billedskolen og Musikskolen fra jan. til april på skift. Så der f.eks. går tre år imellem vi er på Billedskolen osv.

 

Disse aktiviteter ligger altid om formiddagen, og vi vil gerne, hvis børnene er mødt ind til kl. 9 samt 8.30 på skovdage.

 

Gode råd om påklædning

Giv dit barn praktisk tøj på, som det kan bevæge sig i, og som kan tåle at blive beskidt. I overgangsperioder – fx mellem vinter/forår – er det ofte nødvendigt at have både flyverdragt, regntøj og termotøj på barnets rum, fordi vejret skifter så ofte. Om sommeren skal der altid være solhatte, solskærmende tøj, regntøj og gummistøvler med. Om vinteren hue, vanter og hjemmesko. HUSK NAVN I ALT TØJ OG FODTØJ.

 

Skiftetøj

Sørg for at have minimum et helt sæt ekstra skiftetøj med – og gerne flere par strømper og undertøj.

 

Legetøj

Det kan være en tryghed for nogle børn at have eget legetøj med i institutionen. I skal dog være opmærksomme på, at det er på eget ansvar, og at tingene let kan blive væk. Derfor opfordrer vi til, at der skrives navn på. Og at legetøjet ligger på jeres barns rum, hvis det fx ikke må deles samt på skovdage, og når vi skal i kirke.

 

Sygdom og fravær

Hvis dit barn er sygt eller holder fri, skal I huske at ringe om morgenen inden kl. 8.30. Hold dig orienteret på vores opslagstavle, om der er smitsomme sygdomme i huset. Vi modtager ikke børn med feber (over 37,5 grader) eller børn, der er utilpasse på andre måder og ikke kan følge en hverdag.

 

Transport af børn

Når vi kører til skoven, bruger vi Brøchners busser med seler i.

 

Køkkenet

Vi har en køkkenassistent ansat, som tilbereder gode sunde, varierede måltider med fortrinsvis økologiske produkter.

Til middag får vi som regel varm mad. På opslagstavlen kan I se ugens madplan, der varierer mellem suppe, fisk og kødretter. Til eftermiddagsmad for vi nybagt brød.

 

Fødselsdag

Dit barns fødselsdag er en stor begivenhed, som vi med glæde vil fejre. Aftal med jeres kontaktpædagog, hvordan dagen skal foregå. Vælger I at holde fødselsdagen i børnehaven, er der nogle kost- og hygiejneregler, som skal følges – spørg kontaktpædagogen. Vælger I at invitere børnehaven hjem, inviteres hele stuen, og vi laver sammen med børnene en gave til fødselsdagsbarnet. En fødselsdag er en meget vigtig dag, og derfor aflyser vi dagens øvrige aktiviteter i det tidsrum, hvor fødselsdagen afholdes.

 

Faste arrangementer og traditioner

Vi afholder fastelavnsfest, påskefrokost, Skt. Hans, institutionens fødselsdag d. 15. august, samt julearrangement.

Cirka to gange om året holder vi arbejdslørdag, hvor vi arbejder med projekter ude og inde. Som forældre inviteres I til at deltage i disse arrangementer.

 

Opslagstavler og beskedbogen

I vuggestuen og børnehaven hænger der opslagstavler og whiteboards, hvor du kan søge forskellig information samt holde dig orienteret om dit barns dagligdag.

På Naturpatruljens pult i gangen ligger en beskedbog, hvor du kan skrive beskeder til os. Selv om I giver os beskeden mundtligt, skal den også i bogen, da vi får rigtig mange beskeder i løbet af en dag. Det kan fx være ”Peter skal ikke sove i dag – hentes kl. 12”, ”mormor henter Lise kl. 14 – husk tasken”, ”Anders afleveres i skoven i dag” osv…

 

Forældrebestyrelsen

Formand Morten Kvist

Næstformand Louise Kold

Kasserer Michael Schmidt Jensen

Medlem Manja Tilly

Medlem Jesper N. Poulsen

1. suppleant

2. suppleant

 

Bestyrelsen afholder ca. 6 møder årligt.

Generalforsamling 1 gang årligt.

 

Tavsheds- og oplysningspligt

Personalet har tavshedspligt, men dog oplysningspligt overfor socialforvaltningen. Vi er forpligtede til at udtale os om forhold, der vedrører børnene negativt.

 

Udmeldelse

Hvis du ønsker dit barn udmeldt, har du 2 måneders opsigelsesfrist til d. 1. i måneden.

Husk allerede tidligt at tilmelde dit barn den skole, I ønsker, hvis I ønsker privatskole.

 

Institutionens samarbejdspartnere

Herning Valgmenighed

PPR

Herning Friskole

Sundhedsplejen

Støttekredsen

M.fl.

 

Telefonnumre, mail og hjemmeside

Kontor kl. 12-13         29 63 67 38

Vuggestuen               29 63 67 62

Naturpatruljen:

Brumbasserne            29 63 67 64 (også i skoven)

Mariehønsene             29636778 (også i skoven)   

 

malene@hsbh.dk

 www.h-g-valgmenighed.dk

 

Aflevering og afhentning

Når I kommer om morgenen, skal du sørge for at videregive informationer, der kan have betydning for dit barns hverdag – fx hvis barnet er vågnet meget tidligt, hvis der er noget i jeres dagligdag, der er forandret. Det er forskelligt, hvilke beskeder, du vælger at skrive i beskedbogen, og hvilke der er direkte til fx kontaktpædagogen.

Når du er tilstede i institutionen, er det dig, der har ansvaret for dit eget barn.

Praktiske oplysninger overleveres fortrinsvis til stuens voksne.

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du siger tydeligt farvel, så barnet ved, at du går. Hvis barnet bliver ked af det, er der en voksen, der trøster det. Det er vigtigt, at du ikke kommer tilbage, da dette gør afskeden svær for dit barn. Ofte går der ikke længe, før barnet er glad igen og er klar til at lege. Du er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan dit barn har det.

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du har fokus på barnet. Du må gerne blive, så barnet evt. kan lege færdigt, eller at du tager dig tid til at se, hvad barnet evt. har lavet/bygget/tegnet…

Når du beslutter dig for, at I skal hjem, er det vigtigt, at I kommer og siger farvel til de voksne, så vi ved, at barnet er taget hjem.

Ved aflevering og afhentning er, det vigtigt, at barnet har din opmærksomhed, derfor henstiller vi til, at du lader mobilen blive i bilen eller stiller den på lydløs.

 

Sutter

Nogle børn bruger sut, når de starter i børnehave. Vi øver børnene i at bruge sutten så lidt som muligt, så de kun har den, når de sover, eller hvis de er meget kede af det, f.eks. når de siger farvel om morgenen. Det er vigtigt, at I skriver navn på sutterne.

 

Søvn

For de børn, der stadig har behov for middagssøvn, er der mulighed for dette mellem 12 og 14 hver dag i børnehaven. Børnehaven har madrasser og dyner, men I skal selv medbringe pude, sut eller bamse efter behov. Det er vores erfaring, at børnene kun en kort tid har behov for middagssøvn i børnehaven, hvorefter det bliver mere spændende at deltage i de andres leg – eller bliver svært at falde i søvn hjemme.

 

Sol

I sommerhalvåret skal alle børn være smurt i solcreme, når de møder om morgenen, når vejret er godt, og solen er fremme. Til middag smører vi børnene i solcreme, som er Svane- og Allergimærket. Det er frivilligt, om man vil deltage i denne ordning, eller om I hellere vil medbringe noget hjemmefra. Børnene skal have solhat på, når solen står højt om sommeren.

 

Skoven

Vi har vores eget Skovsted på Svendlundvej 4, Rind. Vi tager bussen derud fire gange om ugen med børnehavebørnene (Mariehønsene og Brumbasserne en uge på skift). På Skovstedet har vi "den gamle hestestald", som er istandsat med tekøkken, et lille toilet og et opholdsrum. Vi bruger det, når vejret er virkeligt dårligt, og når de mindste skal sove til middag. Derudover har vi vores dejlige tipi, som står mellem træerne i skoven.

I 2013 fik vi Bålhytten, som står fint nede på engen, og vi har Læskuret, som vi også bruger til forskellige aktiviteter.

På skovdage skal dit barn have en lille rygsæk med, som han/hun selv kan bære på ryggen. I rygsækken skal der være skiftetøj alt efter vejret. Vådt tøj osv. putter vi i en pose, så du kan se, hvad der trænger til at blive skiftet ud til næste dag. Der skal også en drikkedunk (med navn på og vand i) i rygsækken. Det er en god idé at tjekke, om dit barn selv kan åbne og lukke både rygsæk og drikkedunk. 

Hvis dit barn skal sove i skoven, skal du medbringe sovepose, som kan blive på Skovstedet. Sutter eller sovebamser kommes i rygsækken med skiftetøj.

Der er selvfølgeligt sjældent dårligt vejr i skoven – til gengæld kun dårlig påklædning. Dette er ikke en udtrådt floskel, men noget, vi som skovbørnehave tager alvorligt. Børnene lærer hurtigt, at der skal ret megen regn til, førend vi går inden døre.

På Skovstedet laver vi mad over bål 1 gang om ugen og hygger os med mange forskellige naturaktiviteter, leg og historier. Naturtiviteter planlægger vi bl.a. ud fra Friluftsrådets materiale om ”Grønne Spirer” – et materiale, der har målrettet naturaktiviteter til temaerne i vores pædagogiske læreplan. Vi har en pædagog ansat, som er "Ildfugl" (naturformidler). 

I ”Storeskoven” i det gamle kartoffelhus bor den rare skovheks Gertrud Hyldegren. Hun er så glad for børnehavebørn, at hun har lagt usynlige heksesnore ud omkring vores skovområde for at passe på børnene. Heksesnoren må kun krydses i selskab med en voksen. Indimellem lægger Gertrud Hyldegren overraskelser til os udenfor sit hus – fx snobrødsdej, eller pandekagedej… Børnene skriver breve til hende, men endnu er hun ikke blevet set.

Nogle gange går vi i "Lilleskoven" - et stykke skov, som ligger oppe ved gården. Det hører egentligt ikke til vores skov, men der er gode træer og en rigtig god, anvendelig bakke:)

Kirken

Hver tirsdag formiddag går vi til morgensang i Herning Valgmenighed på H.C. Ørstedsvej. Morten, som er præst her, fortæller os historier fra Bibelen, og vi lærer forskellige salmer. Vi oplever, at børnene er meget glade for at komme i kirken og høre alle de spændende fortællinger og synge salmer. De lærer også Bjarne, som er kirketjener og Elena, som er organist at kende. Vi får hjælp af Thora, Eva, Vibeke og Karen Marie fra Støttekredsen til at komme i tøjet om formiddagen, og de går med os i kirken sammen med børnehavens voksne. Nogle gange bliver de hos os, når vi kommer hjem i børnehaven, hvor de leger med os eller læser for os.

 

Jul

I december står den på jul i alle afskygninger. Vi synger julesange, har juleforældrekaffe og laver ”hemmeligheder”. Hver dag skiftes børnene til at få besøg af en af nisserne, som tilhører hver stue. De kan godt finde på at drille, men kan også opføre sig pænt, når de kommer på besøg. Næste dag læser vi nissernes oplevelser op for børnene.


Sidst opdateret 16. februar 2016