Viborgvej 86, 7400 Herning, Tlf.: 29636738 
 
  Vuggestuen
 
Billede 1

Personale

 

Vildbasserne (vuggestuegruppen i pejsestuen)

 • Leder              Malene Dahl Larsen          37t
 • Pædagog        Annitta Kristiansen            35t
 • Pædagog        Helle Mathiasen.               30t
 • Pædagog        Rune Bach                        20t
 • Medhjælper     Henriette Fabricius           25t

 

Krudtuglerne

 • Pædagog          Carina Thomsen             31t 
 • Pædagog          Jane Andersen                31t
 • Studerende fra Ikast seminarium             32t
 • Medhjælper       Caroline Stefansen         30t

 

Køkken

 • Elin Vedel                                                  24t

 

Kontaktpædagog

Når jeres barn starter i vuggestuen, får I tilknyttet en kontaktpædagog, som vil være den person, der tilbringer mest tid med jeres barn specielt i starten. Alle de vigtige oplysninger I har om jeres barn, når det starter, overdrages til kontaktpædagogen, som er ekstra opmærksom på dit barns daglige trivsel og udvikling igennem hele vuggestuetiden.

 

Støttekreds

Vi har en støttekreds af folk med forskellig tilknytning til vores hus f.eks. bedsteforældre og folk fra Herning Valgmenighed. Støttekredsen er tænkt som en ekstra ressource, som vi kan trække på i forbindelse med f.eks. kirkegang og generelt i hverdagen. Alle er velkomne til at melde sig ind i støttekredsen.

 

Institutionens størrelse

Institutionen har 2 vuggestuegrupper (Krudtuglerne og Vildbasserne) med 12 børn pr. gruppe. Børnehaven er normeret til 42 børn.

 

Åbningstider

Institutionen har åbent mandag til torsdag fra 6.45 – 17.00. Fredag lukkes dog kl. 16.00.

 

Ferie

Det er vigtigt, at I meddeler, hvornår jeres barn holder ferie. Dette gælder specielt for skolernes ferie fx sommerferie, vinterferie, juleferie mv. samt op til diverse helligdage. På den måde kan personalet få afviklet afspadsering og ferie, når der er færrest børn i institutionen.

Vi har nødåbent i ugerne 29 og 30 samt lukket i dagene mellem jul og nytår. Har du ikke mulighed for at få dit barn passet, må du kontakte ledelsen.

 

Forældresamarbejde

Børn tilbringer en stor del af deres vågne timer i institutionen. Derfor er det vigtigt, at vi har et åbent, ærligt og tillidsfuldt samarbejde med jer forældre. Ved at have en daglig dialog , hvor vi udveksler oplevelser omkring jeres barns trivsel og udvikling, får vi de bedste muligheder for at støtte jeres barn i hverdagen.

 

Det pædagogiske arbejde med børnene

I hverdagen bruger vi anerkendende pædagogik, og vi har en AKT-pædagog ansat, som vejleder såvel personale som forældre. I praksis går det ud på, at vi:

 • ser det enkelte barn som helt unikt.
 • ser positivt på det enkelte barn.
 • giver barnet alternative handlemuligheder i svære situationer.
 • ikke bruger skæld-ud.
 • er tydelige voksne der er i stand til at sætte grænser.

 

Forældresamtale

Vi tilbyder 2 samtaler. En 3 måneders samtale og en overleveringssamtale til børnehaven, hvor der også deltager en børnehavepædagog. Udover disse afholdes samtaler efter behov.

 

Dagsrytmen

Kl. 06.45-07.45 modtages vuggestue/børnehavebørn i pejsestuen. Vi tilbyder morgenmad og morgenhygger.

Kl. 08.00 går alle børn ud på deres stuer.

Kl. 08.30 servere vi formiddagsmad.

Kl. 09.15-10.45 laver vi forskellige aktiviteter.

Kl. 11.00-12.00 spiser vi frokost.

Kl. 11.00-14.00 sover de fleste.

Kl. 14.00 serverer vi eftermiddagsmad.

 

Aktiviteter

Vi prioriterer, at børnene er ude hver dag - ofte er børnene ude om formiddagen og næsten hver eftermiddag. I vintermånederne (nov., dec., jan., feb., og marts) er børnene ikke altid ude om eftermiddagen da det bliver tidligt mørkt.

Af aktiviteter vi laver med børnene kan nævnes:

 • Sang og rytmik, børnene er her delt op i grupper.
 • Snakke pakker, et sprogstimulerende tilbud.
 • Være kreative - male og meget andet.
 • Børnehaven er ved Skovstedet i Rind mandag - torsdag. Vi vil på skift tilbyde de største børn i vuggestuen at tage med der ud med en vuggestuepædagog.
 • De største børn går på skift med i kirken, så det ikke er fremmed for dem, når de starter i børnehaven.

 

Disse aktiviteter ligger altid om formiddagen. Når dit barn deltager i aktiviteter, som ligger om formiddagen er det ikke sikkert, at de når ud den pågældende dag i vintermånederne.

 

Gode råd om påklædning

Giv dit barn praktisk tøj på, som det kan bevæge sig i, og som kan tåle at blive beskidt. I overgangsperioder – fx mellem vinter/forår – er det ofte nødvendigt at have både flyverdragt, regntøj og termotøj på barnets rum, fordi vejret skifter så ofte. Om sommeren skal der altid være solhatte, solskærmende tøj, regntøj og gummistøvler med. Om vinteren hue og vanter. HUSK NAVN I ALT TØJ OG FODTØJ.

 

Skiftetøj

Sørg for at have minimum et helt sæt ekstra skiftetøj med – og gerne flere par strømper og undertøj.

 

Legetøj

Det kan være en tryghed for nogle børn at have eget legetøj med i institutionen. I skal dog være opmærksomme på, at det er på eget ansvar, og at tingene let kan blive væk. Derfor opfordrer vi til, at der skrives navn på.

 

Sygdom og fravær

Hvis dit barn er syg eller holder fri, skal I huske at ringe om morgenen inden kl. 8.30.

Hold dig orienteret på vores opslagstavle, om der er smitsomme sygdomme i huset.

Vi modtager ikke børn med feber (over 37,5 grader) eller børn, der er utilpasse på andre måder og ikke kan følge en hverdag.

 

Transport af børn

Når vi skal på tur ud af huset, kører vi indimellem i personalets egne biler. Vi vil gerne låne barnets egen autostol. Du kan give tilladelse til dette ved at krydse det af på barnets stamkort, som udleveres ved tilmelding.

Når vi kører til skoven, bruger vi Brøchners busser med seler i.

 

Køkkenet

Vi har en køkkenassistent ansat, som tilbereder gode sunde, varierede måltider med fortrinsvis økologiske produkter.

Til middag får vi som regel varm mad. Om tirsdagen altid frisk fisk. I kan se på opslagstavlen hvilken menu der er i løbet af ugen.

 

Fødselsdag

Dit barns fødselsdag er en stor begivenhed, som vi med glæde vil fejre. Aftal med jeres kontaktpædagog, hvordan dagen skal foregå

 

 Faste arrangementer og traditioner

Vi afholder Fastelavnsfest, Påskefrokost, Skt. Hans, institutionens fødselsdag d. 15. august samt julearrangement. Derudover arrangerer forældrene på skift forældrekaffe i løbet af året.

Cirka to gange om året holder vi Arbejdslørdag, hvor vi arbejder med projekter ude og inde. Som forældre inviteres I til at deltage i disse arrangementer.

 

Opslagstavler

I vuggestuen og børnehaven hænger der opslagstavler og whiteboards, hvor du skal søge forskellig information samt holde dig orienteret om dit barns dagligdag.

 

Forældrebestyrelsen

Formand Morten Kvist

Næstformand Louise Kold

Kasserer Michael Schmidt Jensen

Medlem Jesper Nedergaard Poulsen

Medlem Manja Tilly

1. suppleant

2. suppleant 

 

Bestyrelsen afholder ca. 6 møder årligt.

Generalforsamling 1 gang årligt.

 

Tavsheds- og oplysningspligt

Personalet har tavshedspligt, men dog oplysningspligt overfor socialforvaltningen. Vi er forpligtede til at udtale os om forhold, der vedrører børnene negativt.

 

Udmeldelse

Hvis du ønsker dit barn udmeldt, har du 2 måneders opsigelsesfrist til d. 1. i måneden.

Husk allerede tidligt at tilmelde dit barn den skole I ønsker, hvis I ønsker privatskole.

 

Institutionens samarbejdspartnere

Herning Valgmenighed

PPR

Herning Friskole

Sundhedsplejen

Støttekredsen

M.fl.

 

Telefonnumre, mail og hjemmeside

Kontor kl. 12-13            29 63 67 38

Vuggestuen                   29 63 67 62

Brumbasserne              29 63 67 64

Mariehønsene               29 63 67 78

 

malene@hsbh.dk

 

www.h-g-valgmenighed.dk

 

Aflevering og afhentning

Når I kommer om morgenen, skal du sørge for at videregive informationer, der kan have betydning for dit barns hverdag – fx hvis barnet er vågnet meget tidligt, hvis der er noget i jeres dagligdag, der er forandret.

Når du er tilstede i institutionen, er det dig, der har ansvaret for dit eget barn.

Praktiske oplysninger overleveres fortrinsvis til stuens voksne.

Når du afleverer dit barn, er det vigtigt, at du siger tydeligt farvel, så barnet ved, at du går. Hvis barnet bliver ked af det, er der en personale, der trøster det. Det er vigtigt, at du ikke kommer tilbage, da dette gør afskeden svær for dit barn. Ofte går der ikke længe, før barnet er glad igen og er klar til at lege. Du er altid velkommen til at ringe og høre, hvordan dit barn har det.

Når du henter dit barn, er det vigtigt, at du har fokus på barnet. Du må gerne blive, så barnet evt. kan lege færdigt, eller at du tager dig tid til at se, hvad barnet evt. har lavet/bygget/tegnet...

Når du beslutter dig for, at I skal hjem, er det vigtigt, at I kommer og siger farvel til de voksne, så vi ved, at barnet er taget hjem.

Ved aflevering og afhentning er, det vigtigt, at barnet har din opmærksomhed, derfor henstiller vi til, at du lader mobilen blive i bilen eller stiller den på lydløs.

 

Sutter

For de børn, der bruger sut, har vi et ”sutte bræt” ude på badeværelset. Her hænger vi sutterne, når barnet ikke bruger dem. Det er vigtigt, at I skriver navn på sutterne.

Vi øver børnene i at bruge sutten så lidt som muligt, så de kun har dem, når de sover, eller hvis de er meget kede af det, f.eks. når de siger farvel om morgenen.

 

Søvn

Alle vuggestuebørn får ved deres start i vuggestuen tilbudt en barnevogn/krybbe. Vi tager individuelle hensyn og aftaler med jer forældre, hvordan søvnmønstret er for dit barn og gør det samme her, som det er vant til. Som barnet bliver ældre, vil søvnrytmen ændre sig, men det taler vi løbende om.

 

Sol

I sommerhalvåret skal alle børn være smurt i solcreme, når de møder om morgenen, når vejret er godt, og solen er fremme. Til middag smører vi børnene i solcreme. Solcremen købes i helsebutikken. Det er frivilligt, om man vil deltage i denne ordning, eller om I hellere vil medbringe noget hjemmefra. Børnene skal have solhat på, når solen står højt om sommeren.


Sidst opdateret 9. februar 2018