Viborgvej 86, 7400 Herning, Tlf.: 29636738 
Velkommen til Herning Valgmenigheds skovbørnehave og Vuggestue.

Hvem er vi?

Vi er Hernings første private integrerede institution. Ideen til institutionen er udsprunget af forældre i Herning Valgmenighed, som har ønsket at skabe et alternativt pasningstilbud. Institutionen blev indviet d. 15. august 2008, og denne dag fejrer vi som institutionens fødselsdag.

 

Vores mål er at skabe et åbent, trygt og udfordrende børnemiljø, der bygger på en grundtvigiansk grundholdning: fantasi, livsglæde, frihed og fællesskab.

 

Derfor har vores personale mange forskellige kompetencer og interesseområder. Vi vil gerne prioritere, at man som ansat har faglige specialer og samtidig kan udvikle nye kompetencer henad vejen. På den måde tilgodeses både institutionens formål, børnenes udvikling og personalets trivsel og faglighed.

 

Vi vægter at børnene:

  • er omgivet af voksne, der arbejder anerkendende og udviklende med det enkelte barns kompetencer.
  • får oplevelser i naturen, kendskab til dens mangfoldighed og lærer at passe på den.
  • lærer om sundhed og får ernæringsrigtig, fortrinsvis økologisk mad uden sukker og E-numre.
  • udvikler sig sprogligt gennem rytme, rim, remser og fortællinger.
  • udvikler motorikken gennem leg, bevægelse og gymnastik.
  • oplever glæden ved musik og sang.
  • oplever glæden ved at udtrykke sig kreativt ved at tegne og male og være kreativ på andre måder.
  • har tid til fordybelse.
  • lærer kristendommens fortællinger og salmer at kende gennem lydhøre og åbne voksne.
  • bliver fortrolig med årets kirkelige højtider, jul, påske og pinse samt andre af årets traditioner